Lid worden

Om als lid van de v.v. Hattem te kunnen worden ingeschreven gelieve dit formulier volledig in te vullen.

  • De contributie moet vooraf (per halfjaar) betaald worden. Een seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni.
  • Bedanken als lid kan uiterlijk tot 31 mei en kan uitsluitend per e-mail bij de ledenadministratie via ledenadministratie@vvhattem.nl.
  • Voortijdig bedanken ontslaat u niet van de verplichting voor het gehele jaar contributie te betalen.
  • Er wordt geen contributie terugbetaald.
  • Bij niet tijdige betaling wordt men uitgesloten van wedstrijden en trainingen totdat de contributie volledig is voldaan.

Overzicht contributie per halfjaar voor seizoen 2016-2017

Mini's Gratis
Meisjes en jongens (6 t/m 12 jaar) € 56,75
Meisjes en jongens (13 t/m 18 jaar) € 68,15
Senioren actief € 95,00
Senioren passief € 50,75
Hattem Onbeperkt (contributie per jaar) € 56,75
Donateurs (contributie per jaar) € 26,50

Om de administratieve kosten voor de vereniging te beperken kan betaling uitsluitend via automatische incasso.

Aanmelden als nieuw lid

Soort lid

Achternaam (verplicht)

Voornaam (verplicht)

Voorletter(s) (verplicht)

Geslacht
Man Vrouw 

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoon (verplicht)

E-mail (verplicht)

Geboortedatum (verplicht)

Geboorteplaats

Soort identificatie

Identificatienummer (verplicht)

Eerder lid van een vereniging?
 Ja Nee

Laatste vereniging

Team

Laatste seizoen

Jaar

Machtiging:

Hierbij machtig ik v.v. Hattem om tot wederopzegging het bedrag van de halfjaarlijkse contributie* af te schrijven van mijn hieronder vermelde bank- / girorekening.

IBAN rekeningnummer (verplicht)

Naam rekeninghouder (verplicht)

Woonplaats rekeninghouder (verplicht)

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:

- de voetbalvereniging Hattem om doorlopend incasso opdrachten te sturen naar uw bank om het verschuldigde contributiebedrag van uw rekening af te schrijven
- uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de voetbalvereniging Hattem

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.