Machtigingspagina

____________________________________________________________________________________________

vv Hattem

 

_____________________________________________________________________________________________

Naam incassant : Voetbalvereniging Hattem
Adres incassant : Konijnenbergerweg 2c
Postcode/Woonplaats incassant : 8051 CC, Hattem
Land incassant : Nederland

_____________________________________________________________________________________________

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:

  • de voetbalvereniging Hattem om doorlopend incasso opdrachten te sturen naar uw bank om het verschuldigde contributiebedrag van uw rekening af te schrijven
  • uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de voetbalvereniging Hattem

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

_____________________________________________________________________________________________

Naam en voorletter(s) (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Land (verplicht)

Uw email-adres (verplicht)

IBAN rekeningnummer (verplicht)

KNVB Lidnummer (verplicht)

Plaats (verplicht)

Datum (verplicht)

Aanvinken voor akkoord