Contributie Vriendenkring seizoen 2017/2018

Beste Leden van de Vriendenkring,

Zoals eerdere jaren heeft de Vriendenkring medio mei voor het aanstaande seizoen de contributie bij de leden opgehaald. Dit gaan we anders aanpakken aangezien dit de laatste jaren we een hele intensieve bezigheid is geworden. Bij de laatste rondgang hebben wij zo veel mogelijk de e-mail adressen opgevraagd van onze leden. Deze gaan we gebruiken om onze leden een bericht te sturen om de contributie van de Vriendenkring, via een overschrijving, over te laten maken.

Wij gaan voortaan bij het begin van elk nieuw seizoen, dus medio september, de contributie innen. Wij sturen u dan een e-mail om het contributiebedrag van 5,00 euro over te maken op NL 06 ABNA 0512 4657 11 t.n.v. Vriendenkring VV Hattem onder vermelding van uw naam, uw postcode en uw huisnummer met het kenmerk ‘Seizoen 2017/2018’.

Helaas hebben wij nog een groot aantal mail adressen nog niet in ons bezit. Dus bent u lid van de Vriendenkring dan vragen wij u om uw email adres door te geven aan secretaris.vriendenkring@ziggo.nl zodat deze in onze administratie opgenomen kan worden.

De leden die geen mailadres hebben (doorgegeven) zullen wij op de normale manier thuis benaderen. Reacties en of opmerkingen kunt u doorsturen naar secretaris.vriendenkring@ziggo.nl.

Namens de Vriendenkring der VV Hattem

Met vriendelijke groet,

Peter Leistner