Kennisgeving Vriendenkring

Beste Leden van de Vriendenkring

Er heeft een wijziging in het dagelijks bestuur van de Vriendenkring plaats gevonden. Andre de Haan heeft uit eigen beweging kennis gegeven om niet meer deel uit te maken van het bestuur van de Vriendenkring waardoor de overige bestuursleden naarstig op zoek zijn gegaan naar een vervanger.

Dit heeft na enige benadering een nieuwe kandidaat opgeleverd in de persoon van Marcel Mulder die welwillend heeft ingestemd. Marcel Mulder wordt dan op de eerst volgende ledenvergadering officieel voorgesteld aan de Leden van de Vriendenkring der VV Hattem.

Hopende iedereen voor zo ver voldoende te hebben ingelicht.

Namens de Vriendenkring,

Peter Leistner†(secretaris)