Barbezetting

De afgelopen jaren hebben we bij de bezetting van de bar in onze kantine gewerkt met vaste teams van vrijwilligers die iedere 6 weken een dienst draaiden van 4 uur. Het aantal mensen dat bereid en in staat is een dergelijke dienst te draaien, loopt de afgelopen jaren terug. Hierdoor komen wij op dit moment een aantal barvrijwilligers te kort. De druk op degenen die overblijven wordt daardoor steeds hoger. Binnen de bestaande manier van werken zien wij geen mogelijkheden meer voor uitbreiding van het aantal vrijwilligers.

De barcommissie heeft overleg gevoerd, in aanwezigheid van de voorzitter, en heeft nagedacht hoe we weer meer barvrijwilligers enthousiast kunnen maken. Wij denken dat een systeem met kortere diensten (drie ‘diensten’ van drie uur per zaterdag in plaats van twee diensten van vier uur) en flexibelere ‘intekening’ (bijvoorbeeld via een ‘app’) op een dienst beter is. Wij zorgen dan dat iedere dienst een ervaren kracht beschikbaar is die minder ervaren mensen kan begeleiden.

Wij willen deze ideen graag aan jullie presenteren en horen hoe we rekening kunnen houden met jullie wensen en mogelijkheden. Alle ideen over de barbezetting, maar bijvoorbeeld ook over het assortiment zijn welkom. We nodigen jullie daarom uit om op dinsdagavond 17 oktober om 20.00 uur met ons over dit onderwerp door te praten in onze kantine. Na 17 oktober zullen we een definitief voorstel maken hoe we gaan werken. Dit voorstel zullen we dan inbrengen in het bestuur.

Het is de bedoeling na de winterstop te beginnen met het nieuwe systeem van barbezetting. De herinrichting van de kantine is dan gereed, en met een nieuwe aanpak van de kantinebezetting zijn we dan klaar voor ons 100-jarig jubileum in mei 2018.

Wij hopen jullie te ontmoeten op 17 oktober.