Contributie verhoging Vriendenkring

Tijden de algemene Ledenvergadering van de “Vriendenkring der vv Hattem” op vrijdag 6 april jl. hebben de aanwezige leden unaniem ingestemd met een contributie verhoging.
Dit houdt in dat per direct de contributie verhoogd zal worden naar 7.50 euro.
 
Namens het bestuur van de “vriendenkring der vv Hattem”,
 
M.Nederhof, voorzitter.