Contributie Vriendenkring

Het nieuwe voetbal seizoen 2019 / 2020 is alweer begonnen en zo ook de inning van de contributie van de Vriendenkring der v.v. Hattem.

Zoals de meesten al hebben begrepen gaan wij in eerste instantie proberen alle leden en nieuwe leden via de mail te benaderen zodat het bedrag over gemaakt kan worden. Lukt dit niet zullen wij alsnog langs komen en de contributie ophalen.

Wij hopen dan ook op een ieder zijn medewerking om het bedrag van € 7,50 over te maken op rekeningnummer NL06ABNA0512465711 t.n.v. Vriendenkring o.v.v. , wijknummer , postcode en huisnummer zodat wij dit goed kunnen opnemen in de administratie.

Voorbeeld O.V.V. Wijk 4, 6001 AA, 16

Je kunt altijd reageren door een mail te sturen naar penningmeester.vriendenkring@gmail.com

Wij wensen een ieder een sportief en gezond seizoen 2019/2020.

Met vriendelijke groet,

Namens de vriendenkring der v.v. Hattem

Henk Voskuil (penningmeester)