Drukbezochte Jubileumreceptie v.v. ‘Hattem’

Op maandag 7 mei j.l. startte de honderdjarige v.v. ‘Hattem’ haar feestweek met de officiële Jubileumreceptie. De rode loper met de prachtige geelblauwe boog zorgde bij binnenkomst direct al voor een feestelijk tintje. Met ruim 150 belangstellenden was het volledig gerenoveerde clubhuis deze avond goed gevuld. Een drietal sprekers voerde het woord, alvorens de Arbeidersmuziekvereniging ‘Ontwaakt’ een prachtige serenade bracht. De vertegenwoordiger van de KNVB beet de spits af en sprak lovende woorden over de jubilerende vereniging. Hij bood een aantal cadeaus aan, waaronder een prachtige KNVB vlag. Michel Nederhof, voorzitter van de supportersvereniging ‘De Vriendenkring der v.v. ‘Hattem’ was de volgende spreker. Hij was deze avond beslist niet met lege handen gekomen. Onder andere leningen uit het verleden werden deze avond omgezet in schenkingen aan de club voor een totaalbedrag van maar liefst 32.500 euro. Een goede reden voor de aanwezigen om zich hiervoor de handen stuk te klappen.

Burgemeester Wiggers was de laatste spreker. Hij roemde de rol van de v.v. ‘Hattem’ in de afgelopen honderd jaar in de gemeenschap van Hattem ‘Een club die er wil zijn voor iedereen’. Hij staafde dit met een aantal pakkende voorbeelden. Tot verrassing van de aanwezigen gaf hij aan dat op basis van het voorgaande, Koning Willem Alexander had besloten de v.v. ‘Hattem’ de Erepenning van de Koning toe te kennen. Vol trots werd deze met bijbehorende oorkonde en de erepenning door clubvoorzitter Jan-Dirk Sprokkereef in ontvangst genomen. En dat allemaal onder luid applaus van de aanwezigen. In een korte toespraak dankte voorzitter Sprokkereef alle bezoekers voor hun aanwezigheid en reageerde kort op de toespraken en het toekennen van de ‘Erepenning van de Koning’. Hij benadrukte het belang van de inzet van de vele vrijwilligers binnen de club en gaf aan daar trots op te zijn. Hun inzet heeft er naar zijn mening toe geleid dat de v.v. ‘Hattem’ een sterke, vitale en financieel gezonde vereniging is en dat nog gedurende een lange reeks van jaren zal kunnen blijven.