Gratis naar voorstelling “Dat schiet lekker op zo”

Op dinsdag 25 oktober komt de voorstelling ‘Dat schiet lekker op zo!’ naar de Marke. Een voorstelling over positief sportklimaat voor het kader van sportverenigingen uit
Hattem, Heerde en Oldebroek
Meld je als trainer, coach, ouder, bestuur snel aan voor deze gratis voorstelling!
Zie: https://www.datschietlekkeropzo.nl