Verandering incasseren van de contributie.

Vanaf dit seizoen gaan we het incasseren van de contributie veranderen van eenmaal of tweemaal per jaar naar incasseren per maand.
Dit doen we tien keer per seizoen, de maanden juli en augustus slaan we over dan incasseren we niet. We incasseren in de laatste week van iedere maand.
Om het voor de start van dit seizoen recht te trekken incasseren we in de maand november voor drie maanden, namelijk september, oktober en november.

Buiten deze nieuwe maandincasso regel vallen de donateurs, dit blijft eenmaal per jaar.