Vernieuwd spelregelbewijs

Vernieuwd spelregelbewijs

Vanaf het seizoen 2014/’15 zijn spelers, voor dat jaar uit 1998, verplicht het Spelregelbewijs te halen. Elk seizoen komt daar een nieuw geboortejaar bij. De seizoenen zijn verstreken en inmiddels zijn we bij het geboortejaar 2007. Voor de KNVB de hoogste tijd voor een vernieuwd platform en een herziening van de regels.

Het Spelregelbewijs is in het leven geroepen om jonge voetballers meer kennis en inzicht te geven over de spelregels. Dit zorgt voor een sportiever verloop van de wedstrijden en meer begrip voor de beslissingen van de scheidsrechter. Het draagt bij aan een sportief en veilig voetbalklimaat voor iedereen, één van de strategische doelen van de KNVB.

Vernieuwd platform

Vanaf het seizoen 2014/’15 moest het Spelregelbewijs behaald worden op Voetbalmasterz. Het platform is verouderd. Vandaar dat er de afgelopen tijd hard is gewerkt aan een platform dat meer aansluit bij de doelgroep. Dit vernieuwde platform zal begin juli 2024 worden gelanceerd. Specifieke communicatie richting de doelgroep en verenigingen volgt binnenkort. In het najaar van het seizoen 2024/’25 zal tevens een Engelse versie worden gelanceerd. Op deze manier wordt de website voor meer spelers toegankelijk.

Regels

Naast dat het platform wordt vernieuwd worden er vanaf lancering andere regels gehanteerd. Waar het Spelregelbewijs voorheen behaald diende te worden binnen een specifiek aantal wedstrijden waaraan een speler meedeed, wordt er na lancering van het nieuwe platform voor iedereen een specifieke datum gehanteerd waarop het spelregelbewijs behaald dient te worden. Ook zit er nu een andere sanctie aan verbonden. Dit houdt in dat:

De speler die op of na 1 januari 1998 is geboren, dient voor 1 januari 2025 in het bezit te zijn van een door het bestuur amateurvoetbal verstrekt Spelregelbewijs. Indien de speler op 1 januari 2025 niet in het bezit is van een Spelregelbewijs, kan de speler niet geregistreerd worden op het digitale wedstrijdformulier. Daarmee is de speler dus niet speelgerechtigd en kan niet deelnemen aan officiële door de KNVB georganiseerde wedstrijden. Dit houdt stand tot het Spelregelbewijs behaald is.
Spelers die tussen 1998 en 2006 zijn geboren, waren al eerder verplicht het Spelregelbewijs te behalen. Zij krijgen de mogelijkheid om het Spelregelbewijs alsnog voor 1 januari 2025 te behalen mochten zij deze niet hebben. Anders kunnen ook zij niet geregistreerd worden op het digitale wedstrijdformulier en zijn ze dus niet speelgerechtigd, totdat het Spelregelbewijs behaald is. 

Dispensatie kan enkel worden verleend wanneer er wordt voldaan aan de voorwaarden. Deze komen begin juli op de website te staan. Dispensatie wordt uitsluitend voor een halfjaar verleend. Volgend seizoen dus tot 1 juni 2025.

<Bron: website KNVB>