Voorlopige teamindelingen Jeugd – vv Hattem

Voorlopige teamindelingen Jeugd

Het streven is te komen tot teamindelingen waarbinnen iedere speler zich thuis voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. Omdat de achterliggende motivatie van onze jeugdvoetballers uiteenloopt van ‘gewoon lekker ballen’ tot ‘het maximale uit mijzelf halen’ wordt er behalve op leeftijd ook op voetbaltechnische en tactische kwaliteit geselecteerd bij vv Hattem.

De indeling is tot stand gekomen op basis van waarnemingen tijdens wedstrijden en trainingen van het afgelopen seizoen. De trainers doorlopen het indelingsproces, onder begeleiding van het Hoofd Jeugd Opleidingen en het bestuurslid technische zaken, op een zeer zorgvuldige wijze.

De indelingen betreffen voorlopige indelingen. Ervaring leert dat er tot kort voor aanvang van het seizoen nieuwe aanmeldingen binnenkomen, met name bij de jongere leeftijdscategorieën. In de hogere leeftijdscategorieën zijn er soms spelers die twijfelen om door te gaan of juist zin hebben om weer te gaan voetballen.

Vragen en opmerkingen kunt u uitsluitend via de mail richten aan jeugdzaken@vvhattem.nl

 

Klik op het logo om de indeling te bekijken.