Voorlopige teamindelingen Jeugd

Bijgaand de voorlopige teamindeling voor het volgende seizoen. Het streven van de vereniging is te komen tot teamindelingen waarbinnen iedere speler zich thuis voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. Omdat de achterliggende motivatie van onze jeugdvoetballers uiteenloopt van ‘gewoon lekker ballen’ tot ‘het maximale uit mijzelf halen’ wordt er behalve op leeftijd ook op voetbaltechnische en tactische kwaliteit geselecteerd bij vv Hattem.

De indeling is dit Corona-seizoen tot stand gekomen op basis van waarnemingen tijdens onderlinge voetbalactiviteiten op de zaterdagen en de reguliere trainingen. Uitgezonderd de jongste aanwas, zijn de spelers natuurlijk geen onbekenden van de trainers waardoor het ontbreken van een volledige voetbalcompetitie niet onoverkomelijk is voor een adequate indeling. De hoofdtrainers doorlopen het indelingsproces, onder begeleiding van het Hoofd Jeugd Opleidingen en het bestuurslid technische zaken, op zorgvuldige wijze.

De indelingen betreffen voorlopige indelingen. Ervaring leert dat er tot kort voor aanvang van het seizoen nieuwe aanmeldingen binnenkomen, met name bij de jongere leeftijdscategorieën. In de hogere leeftijdscategorieën zijn er soms spelers die twijfelen om door te gaan of juist zin hebben om weer te gaan voetballen.

AVG en indelingen

Ook v.v. Hattem heeft als voetbalvereniging te maken met strenge regels rond het verwerken van persoonsgegevens (de AVG). Als vereniging treffen we diverse maatregelen om te voldoen aan de AVG. Dit heeft ook consequenties voor het publiceren van de teamindeling. Daarom publiceren we als vereniging de teamindeling op de website van v.v. Hattem zonder volledige naam. Helaas is publiceren met volledige naam niet langer toegestaan zonder expliciete toestemming van het lid of de ouder.

Vragen en opmerkingen t.a.v. de indeling kun je via de mail richten aan jeugdzaken@vvhattem.nl

Voorlopige indelingen