Voorlopige teamindelingen Jeugd

Bijgaand de voorlopige teamindelingen voor het aankomende seizoen. Het streven van de vereniging is te komen tot teamindelingen waarbinnen iedere speler zich thuis voelt en zich optimaal kan ontwikkelen.

voorlopige teamindelingen

De indeling is tot stand gekomen op basis van waarnemingen tijdens de wedstrijden op de zaterdag en de reguliere trainingen. De trainers en leiders van de verschillende leeftijdscategorieën doorlopen het indelingsproces, onder begeleiding van het bestuurslid jeugdzaken en technische zaken, op zorgvuldige wijze.

In eerste aanleg bekijken we de verdeling van de aantallen over de leeftijdscategorieën voor het komende seizoen op basis van leeftijd. Daarmee krijgen we inzicht in het aantal mogelijk te vormen teams per categorie. Voor m.n. de bovenbouwteams was dit een behoorlijke puzzel dit jaar. De verdeling van de aantallen spelers over de verschillende geboortejaren maken het niet mogelijk om komend seizoen een O15 en een O17 team te formeren. Een O18 team is geen optie omdat de KNVB deze categorie niet langer aanbiedt.

Omdat de achterliggende motivatie van onze jeugdvoetballers uiteenloopt van ‘gewoon lekker ballen’ tot ‘het maximale uit mijzelf halen’ wordt er ook naar de voetbaltechnische en tactische ontwikkeling van spelers gekeken en worden waar mogelijk ook sociale en pedagogische aspecten meegenomen.

We zijn er echter van overtuigd dat we een goed onderbouwde indeling hebben samengesteld. Deze indeling zal leiden tot tevreden reacties bij spelers en ouders maar wellicht ook vragen oproepen. Hiervan zijn de trainers en leiders zich terdege bewust.

Eventuele vragen over de indeling kun je in eerste instantie per mail richten aan jeugdzaken@vvhattem.nl

Indien noodzakelijk en/of gewenst wordt e.e.a. dan nader toegelicht een persoonlijk gesprek.

De indelingen betreffen voorlopige indelingen. Ervaring leert dat er tot kort voor aanvang van het seizoen nieuwe aanmeldingen binnenkomen, met name bij de jongere leeftijdscategorieën. In de hogere leeftijdscategorieën zijn er soms spelers die twijfelen om door te gaan of juist zin hebben om weer te gaan voetballen.

 

AVG en indelingen

Ook vv Hattem heeft als voetbalvereniging te maken met strenge regels rond het verwerken van persoonsgegevens (de AVG). Als vereniging treffen we diverse maatregelen om te voldoen aan de AVG. Dit heeft ook consequenties voor het publiceren van de teamindeling. Daarom publiceren we als vereniging de teamindeling op de website van vv Hattem zonder volledige naam.