Beste leden van de vriendenkring,

Het bestuur van de Vriendenkring heeft ervoor gekozen om de Algemene Ledenvergadering van vrijdag 30 oktober 2020 niet door te laten gaan. Na de uitnodiging van de ALV heeft zich maar een persoon aangemeld en een persoon afgemeld en dat vindt het bestuur van de Vriendenkring te weinig om de algemene ledenvergadering door te laten gaan. Tevens zijn er geen aanmeldingen voor aftredende / herkiesbare bestuursleden binnen gekomen zodat Henk Voskuil zijn functie van penningmeester voort zal zetten, evenals Alex Voskuil in zijn functie van bestuurslid.

De kascontrole is uitgevoerd en goedgekeurd. Tevens heeft het bestuur van de Vriendenkring besloten om in de eerst volgende ledenvergadering een extra agendapunt toe te voegen omtrent de behandeling van alle verslagen van het jaar 2019.

Het bestuur van de Vriendenkring had het graag anders gezien maar deze onzekere tijden zal onze gemoederen nog wel een tijd bezighouden en daarom wenst het bestuur van de Vriendenkring een ieder goede gezondheid, en bij tegenslag een goed herstel en sterkte toe.

 

Namens het bestuur van de Vriendenkring der VV Hattem

Met vriendelijke groet

Peter Leistner  ( secretaris )