Aanmelden lidmaatschap

Contributiebedragen


Incasso van de contributie

1e week november 1e halfjaar contributie
1e week maart 2e halfjaar en jaar contributie


Om de administratieve kosten voor de vereniging te beperken kan betalen uitsluitend via automatische incasso.
Door uw aanmelding te verzenden geeft u toestemming om doorlopend het verschuldigde contributiebedrag van uw rekening af te schrijven.


De contributie moet vooraf betaald worden. Een seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni.

Bedanken als lid kan uiterlijk tot en met 31 mei en kan uitsluitend per afmeldformulier op de site.

Voortijdig bedanken ontslaat u niet van de verplichting om voor het gehele jaar contributie te betalen

Bij niet tijdige betaling wordt men uitgesloten van wedstrijden en trainingen totdat de contributie volledig is voldaan.

Er wordt geen contributie terugbetaald.