Voorlopige teamindelingen Jeugd

Het streven ieder jaar opnieuw is te komen tot teamindelingen waarbinnen iedere speler zich thuis voelt én zich optimaal kan ontwikkelen. Uiteraard wordt er in eerste aanleg ingedeeld op leeftijd. Omdat de achterliggende motivatie van (de oudere) jeugdvoetballer uiteenloopt van ‘gewoon lekker ballen’ tot ‘het maximale uit mijzelf halen’ wordt er ook op voetbaltechnische en tactische kwaliteit alsmede inzet ingedeeld bij vv Hattem.
De indeling is tot stand gekomen op basis van waarnemingen tijdens wedstrijden en trainingen van het afgelopen seizoen. De trainers doorlopen het indelingsproces, onder begeleiding van het Hoofd Jeugd Opleidingen en het bestuurslid technische zaken, op een zeer zorgvuldige wijze.
De indelingen betreffen voorlopige indelingen; zoals jullie kunnen zien, moeten er nog een aantal verschuivingen doorgevoerd worden. Ervaring leert ook dat er tot kort voor aanvang van het seizoen nieuwe aanmeldingen binnenkomen, zijn er soms spelers die twijfelen om door te gaan of juist zin hebben om weer te gaan voetballen.

AVG en indelingen

Ook v.v. Hattem heeft als voetbalvereniging te maken met strenge regels rond het verwerken van persoonsgegevens (de AVG). Als vereniging treffen we diverse maatregelen om te voldoen aan de AVG. Dit heeft ook consequenties voor het publiceren van de teamindeling. Daarom publiceren we als vereniging de teamindeling op de website van v.v. Hattem zonder volledige naam. Helaas is publiceren met volledige naam niet langer toegestaan zonder expliciete toestemming van het lid of de ouder.

Vragen en opmerkingen kunt u uitsluitend via de mail richten aan jeugdzaken@vvhattem.nl