Voorlopige teamindelingen Jeugd 2022/2023

Voorlopige indelingen vv Hattem seizoen 2022-2023_AVG

Bijgaand de voorlopige teamindeling voor het aankomende seizoen. Het streven van de vereniging is te komen tot teamindelingen waarbinnen iedere speler zich thuis voelt en zich optimaal kan ontwikkelen.

De indeling is tot stand gekomen op basis van waarnemingen tijdens de wedstrijden op de zaterdag en de reguliere trainingen. De hoofdtrainers doorlopen het indelingsproces, onder begeleiding van het bestuurslid technische zaken, op zorgvuldige wijze.

In eerste aanleg bekijken we de verdeling van de aantallen over de leeftijdscategorieën voor het komende seizoen. Daarmee krijgen we inzicht in het aantal mogelijk te vormen teams. Omdat de achterliggende motivatie van onze jeugdvoetballers uiteenloopt van ‘gewoon lekker ballen’ tot ‘het maximale uit mijzelf halen’ wordt er ook naar de voetbaltechnische en tactische ontwikkeling van spelers gekeken. Tevens worden waar mogelijk sociale en pedagogische aspecten meegenomen.

Om een evenwichtige verdeling van de aantallen binnen de verschillende leeftijdscategorieën te krijgen, is de indeling best een complexe puzzel gebleken. We zijn er echter van overtuigd dat we een goed onderbouwde indeling hebben samengesteld. Deze indeling zal leiden tot tevreden reacties bij spelers en ouders maar ook tot teleurstellingen. Hiervan zijn de trainers zich terdege bewust.

Eventuele vragen over de indeling kun je in eerste instantie per mail richten aan jeugdzaken@vvhattem.nl

Indien noodzakelijk en/of gewenst wordt e.e.a. dan nader toegelicht een persoonlijk gesprek.

De indelingen betreffen voorlopige indelingen. Ervaring leert dat er tot kort voor aanvang van het seizoen nieuwe aanmeldingen binnenkomen, met name bij de jongere leeftijdscategorieën. In de hogere leeftijdscategorieën zijn er soms spelers die twijfelen om door te gaan of juist zin hebben om weer te gaan voetballen.

Met sportieve groet,

Anne van der Ziel (JO19)
Anton Rave (JO17)
Thomas Brink (JO15)
Lawrence van de Bend (JO13)
Andrei Trifan (JO11)
Khalid el Farj (JO8 – JO10)
Henry Karrenbeld (keepers)
Anne Besseler (bestuurslid voetbal technische zaken)
Bert Bagerman (bestuurslid jeugdzaken)

AVG en indelingen

Ook vv Hattem heeft als voetbalvereniging te maken met strenge regels rond het verwerken van persoonsgegevens (de AVG). Als vereniging treffen we diverse maatregelen om te voldoen aan de AVG. Dit heeft ook consequenties voor het publiceren van de teamindeling. Daarom publiceren we als vereniging de teamindeling op de website van vv Hattem zonder volledige naam. Helaas is publiceren met volledige naam niet langer toegestaan zonder expliciete toestemming van het lid of de ouder.