Aanmelden lidmaatschap

1. Door een aanmelding geeft u ons toestemming om doorlopend het verschuldigde contributiebedrag van uw rekening af te schrijven.
2. De contributie wordt in de loop van het seizoen automatisch afgeschreven, het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni.
3. Bedanken als lid kan uiterlijk tot en met 31 mei en kan uitsluitend per afmeldformulier op de site.
4. Voortijdig bedanken ontslaat u niet van de verplichting om voor het gehele jaar contributie te betalen.
5. Bij niet tijdige betaling wordt men uitgesloten van wedstrijden en trainingen totdat de contributie volledig is voldaan.
6. Er wordt geen contributie terugbetaald.

 

Contributie v.v. Hattem

we incasseren altijd de 27ste van de maand