KNVB Nieuws

Amateurvoetbal gaat over op digitaal wedstrijdformulier en spelerspas

Met ingang van het seizoen 2017-2018 stapt het amateurvoetbal over naar het mobiel digitaal wedstrijdformulier. Het invullen van het wedstrijdformulier zal vanaf dan uitsluitend met de Wedstrijdzaken-app op een smartphone of tablet gaan. Via bijeenkomsten, online informatie en persoonlijk contact zal de KNVB de komende periode alle verenigingen en wedstrijdofficials ondersteunen bij de introductie van het mobiel digitaal wedstrijdformulier. Op KNVB Assist zal alle beschikbare informatie worden gepubliceerd.

Onderdeel van de Wedstrijdzaken-app zijn ook de digitale spelerspassen. Hierdoor worden de huidige plastic spelerspassen met ingang van het seizoen 2017-2018 afgeschaft. De uitlevering van deze passen stopt op zeer korte termijn. Per 4 maart 2017 is het daarom, voor dit lopende seizoen, toegestaan om te spelen met een geldige officiële legitimatie in plaats van een spelerspas. Verlopen spelerspassen hoeven na 3 maart 2017 niet meer vernieuwd te worden. In de toekomst zal een spelerspas ook niet meer verlopen; dit proces gaat volledig digitaal. Dit geldt voor alle competities dus ook voor die leeftijdscategorieën die nog niet met spelerspassen speelden, zoals de teams JO8 en JO9.

Ook dit seizoen kan de app al gebruikt worden, alleen nog niet voor het wedstrijdformulier. Ieder lid (speler of staf) kan zijn of haar persoonlijke programma en uitslagen raadplegen en ook de digitale spelerspas.

Hier vind je verdere informatie met betrekking tot de invoering van beide vernieuwingen.

Gewijzigde interpretatie buitenspelregel

Recent is de KNVB door de FIFA geïnformeerd over een gewijzigde interpretatie van de buitenspelregel.

Hier vind je een vertaling van de aanvullende richtlijn zoals omschreven door de IFAB. Daarnaast is een video beschikbaar met daarin uitleg over de gewijzigde interpretatie van de buitenspelregel. Deze kun je hier vinden. Tijdens de themabijeenkomsten zal er ook aandacht voor dit onderwerp zijn.

Meer informatie over de spelregels kun je hier vinden.

Wijziging tuchtzaken Amateurvoetbal

Met ingang van 1 juli 2014 (nieuwe seizoen 2014/?15) kent tuchtzaken amateurvoetbal drie wezenlijke veranderingen. Deze veranderingen leiden tot vereenvoudigde tuchtprocedures en leveren onder meer de verenigingen en scheidsrechters tijds- en efficiencyvoordelen op. Het gaat om 1) uitbreiding van het schikkingsvoorstel, 2) herziening van de strafcodes en 3) een wijziging in het verzenden van tuchtrechtelijke mededelingen aan leden van verenigingen.

1 Uitbreiding schikkingsvoorstel
Sinds 2010/?11 kan de tuchtcommissie, bij een directe rode kaart voor een speler of het wegzenden van de trainer, een schikkingsvoorstel aanbieden. Als betrokkene het voorstel accepteert, is de straf onherroepelijk. Per 2014/?15 komen ook andere tuchtzaken voor deze regel in aanmerking. Het gaat om verenigingsstraffen, in zowel veld- als zaalvoetbal, voor de volgende overtredingen: het niet opkomen van een elftal of team / het niet spelen van een wedstrijd; het niet uitspelen van een wedstrijd wegens onvoldoende spelers; overtreden van ordemaatregelen; onbevoegd trainen; en het (laten) functioneren van een niet-lid van de KNVB.
Het schikkingsvoorstel zorgt voor minder papierwerk voor alle partijen. Bovendien valt de straf voor de betrokkene(n) in de regel gunstiger uit. In ongeveer 90 procent van de huidige gevallen (directe rode kaart) wordt het schikkingsvoorstel al als ?aantrekkelijk? ervaren en direct geaccepteerd.

2 Herziening strafcodes
Tot dusver kunnen scheidsrechters bij het invullen van het wedstrijdformulier kiezen uit 46 strafcodes; twintig voor gele kaarten en 26 voor rode kaarten. Vanaf 2014/?15 gaat het aantal strafcodes naar acht. Alle gele kaarten worden ondergebracht in één strafcode, voor de directe rode kaarten bestaan vanaf het nieuwe seizoen nog maar zes codes. In aanvulling hierop zijn er (gesloten), eenvoudig in te vullen specificatievragen, waarna er een doorgaans voldoende helder beeld ontstaat van de bijbehorende overtreding. Hierdoor worden er voor de meeste overtredingen geen aanvullende rapportages van (assistent-)scheidsrechters meer verlangd.
Bovendien sluiten de benamingen van de nieuwe strafcodes beter aan bij het herkenbare (spelregel)taalgebruik uit het Spelregelboek. De vereenvoudigingen maken het voor scheidsrechters sneller en makkelijker om op het digitale wedstrijdformulier (DWF) de juiste strafcodes in te vullen. De acht codes zijn als volgt:

Strafcode 1 : gele kaart

Strafcode 2 : voorkomen van een doelpunt of ontnemen van een duidelijke scoringskans

Strafcode 3 :ernstig gemeen spel (tijdens een duel om de bal

Strafcode 4 : gewelddadige handeling (buiten een duel om de ba

Strafcode 5 : beledigen (strafcode 5); bedreigen

Strafcode 6 : spuwen

Strafcode 7 : overige overtredingen begaan door teamofficials (trainer, leider, verzorger, etc.)

De(zelfde) codes zijn ook van toepassing op het zaalvoetbal, maar aangezien in de zaal het DWF nog niet (volledig) is geïntroduceerd, is het nog niet mogelijk om de (digitale) specificatievragen voor alle klassen toe te passen. Daarom behoren zaalscheidsrechters, met uitzondering van de Eredivisie zaalvoetbal mannen, Eredivisie zaalvoetbal vrouwen en de Eerste divisie zaalvoetbal mannen, nog wel een schriftelijk rapport in te leveren.

3 Verzending tuchtrechtelijke mededelingen aan leden van verenigingen
Tot nu toe ontvangt de betrokkene per post en diens vereniging digitaal het bericht van een tuchtrechtelijke mededeling. Per 2014/?15 ontvangt de vereniging de mededeling nog altijd digitaal via Sportlink Club, maar wordt het individuele lid niet meer per post maar per mail geïnformeerd. Als het e-mailadres ontbreekt, ontvangt alléén de vereniging de mededeling en moet zij de inhoud van dit bericht tijdig doorgeven aan het individuele lid.
Het is dus in het belang van de vereniging om de e-mailadressen van haar leden in Sportlink Club te registreren. Ook op het DWF komt de mogelijkheid om e-mailadressen in te vullen. Hierdoor heeft het individuele lid ook zelf een directe gelegenheid zijn digitale correspondentieadres kenbaar te maken.
Het in kaart hebben en registreren van de e-mailadressen van de leden heeft voor clubs veel bijkomende (communicatie)voordelen. Via SportlinkClub kunnen verenigingen zo heel eenvoudig met hun leden communiceren, ook over alle andere (club)onderwerpen.

 

Tijdstraf bij (eerste) gele kaart

Voetballers in de B-categorie van het veldvoetbal krijgen voortaan een tijdstraf van tien minuten opgelegd bij de eerste gele kaart. Een afkoelperiode die direct voelbaar is voor zowel de speler als het team dat tien minuten lang met een speler minder verder moet.
Alles over de tijdstrafregeling is te lezen in het Bewaarnummer veldvoetbal 2013-2014 van het district (paragraaf 1.39). Klik hieronder voor het bewaarnummer van het district Oost: bewaarnummer veld landelijk + oost 1e helft 13-14 (pdf)

Verbeteren gebruik spelerspas

De controle op het juist gebruik van de spelerspas is voor verbetering vatbaar. Met ingang van het nieuwe seizoen ondertekenen ook beide aanvoerders het wedstrijdformulier. Daarmee dragen zij mede de verantwoordelijkheid voor de controle van de spelerspassen en wat er tijdens de wedstrijd is gebeurd. Daarnaast vindt voortaan ook een verplichte visuele controle plaats aan de hand van de spelerspas, direct voorafgaand aan de wedstrijd. Dit is een gezamenlijke taak van de scheidsrechter en beide aanvoerders (bij jeugdvoetbal de leiders). Deze visuele controle wordt tijdens het seizoen fasegewijs ingevoerd, te beginnen bij de A-categorie mannen en vrouwen. Inmiddels is de visuele controle ook per 1 november 2013 ingevoerd bij de jeugdelftallen voor categorie A. Voor de vv Hattem betekent dit dat deze controle vooralsnog zal plaatsvinden bij de officiele wedstrijden van Hattem 1 en A1.