Commissie Vertrouwenspersoon

De vv Hattem is een club voor iedereen. Dit betekent dat iedereen zich veilig moet kunnen voelen, spelers in de teams elkaar versterken en we de jeugd de begeleiding bieden die maakt dat ze zich kunnen ontwikkelen. Onze trainers/coaches zijn goed geschoold in het begeleiden van jongeren en in het overdragen van voetbalkennis.

Toch hebben wij gemerkt dat trainers en coaches regelmatig vragen hebben over de begeleiding van jeugdleden en zich afvragen wat, vanuit een pedagogische invalshoek geizen, de beste aanpak op een training is. Hoe hou ik de kinderen bij de les op een training? Hoe ga ik om met een conflict binnen mijn groep? Op de tweede plaats probeert het bestuur zelf laagdrempelig zijn, maar kunnen we ons voorstellen dat jeugdleden of ouders graag in vertrouwen iets willen delen. Wij willen hier de mogelijkheid voor bieden in de vorm van vertrouwenspersonen.

Het bestuur van de vv Hattem heeft daarom besloten de Bestuurscommissie Vertrouwenspersonen in te stellen. Deze commissie bestaat uit drie leden en wordt gevormd door personen die deskundig zijn op het gebied van opvoeden.

Functies Commissie Vertrouwenspersonen:

De pedagogische vraagbaak is beschikbaar voor vragen van trainers en coaches over de begeleiding van jeugdspelers. Het gaat hierbij om pedagogische vraagstukken in zijn algemeenheid, zoals in welke mate een trainingsvorm past bij de leeftijd en specifieke problematiek in een groep/team. De pedagogische vraagbaak zorgt voor gezamenlijke scholing van trainers in pedagogische principes (zoals belonen/straffen, voorspelbaarheid/regelmaat), maar is als trainers/coaches dat willen ook beschikbaar voor observatie van trainingen en individuele coaching van trainers/coaches.

Vertrouwenspersoon

De commissie vervult ook de functie van Vertrouwenspersoon voor jeugdspelers en ouders. Zij zijn op verzoek van jeugdspelers/ouders beschikbaar om (vragen over) ongewenst gedrag (zoals pesten) te beantwoorden en ouders/spelers hierin te begeleiden. Zij behandelen alle informatie vertrouwelijk. Informatie kan door de Commissie Vertrouwenspersonen (alleen als de ouders/jeugdige daarmee instemmen) vertrouwelijk gedeeld worden met de voorzitter. De Commissie Vertrouwenspersoon is er niet om individuele problemen van kinderen te begeleiden. Indien de vereniging van oordeel is dat het gedrag van een jeugdlid besproken moet worden met de ouders, is dit een taak van het bestuur.

De commissie vertrouwenspersonen is via de website van de vv Hattem bereikbaar en via het email adres vertrouwenspersoon@vvhattem.nl.