Gedragsregels

Onze voetbalvereniging is een samenleving in het klein. Daar hoort bij dat bepaalde regels nageleefd dienen te worden om het samenleven zo plezierig mogelijk te maken.

Het Bestuur heeft o.a. als taak het ‘verenigingsklimaat’ te bewaken. Hieronder wordt verstaan: “Een klimaat gebaseerd op een gedrag van de leden dat ertoe leidt, dat elk verenigingslid:

– zich in de vereniging thuis voelt;
– goede omgangsvormen op prijs stelt;
– zijn/haar sport op plezierige en correcte wijze kan beoefenen”

Waar het om gaat is dat we elkaar met respect behandelen en een ieder in zijn/haar waarde laten met respect voor elkaars mening.

Het bestuur van de v.v.Hattem heeft gemeend om als één van de middelen om een goed verenigingsklimaat te houden een 16-tal gedragsregels op te stellen. Gedragsregels voor alle leden, die niet alleen gelden binnen onze vereniging maar ook ‘zeker’ buiten onze vereniging, o.a. bij uitwedstrijden, voetbalkampen, uittoernooien etc. Kortom: de gedragsregels gelden tijdens alle activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd.

 • Respect voor anderen is essentieel. Een verenigingslid dient geen onbehoorlijk taalgebruik te gebruiken. Verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden zijn uiteraard uit den boze. Pesten wordt niet geaccepteerd.
 • Bij thuiswedstrijden een goede gastheer, bij uitwedstrijden een goede gast!
 • Respect voor ieders eigendommen en aansprakelijk voor zelf aangerichte schade!
 • Gedraag je conform de regels voor ‘alcohol in sportkantines’ ! Geen alcohol op het veld of in de kleedkamer!
 • Er worden geen drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden achtergelaten, tenzij gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Respecteer de geldende rookverboden op sportcomplexen!
 • Ieder team is verantwoordelijk voor het ordentelijk achterlaten van de door hun en de tegenstander gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) en het in goede en nette staat houden van het clubhuis, het sportcomplex en de gebruikte spelmaterialen.
 • Respecteer het verbod op soft- en harddrugs!
 • Onthoud je van ongewenste (seksuele-) intimidaties tegenover anderen!
 • Accepteer een opgelegde straf door scheidsrechter, club of KNVB!
 • Spreek een ander aan op ontoelaatbaar gedrag!
 • Leef de verenigingsregels na en ben aanspreekbaar op wangedrag!
 • Communiceer op basis van openheid en eerlijkheid, dus MET elkaar en niet OVER elkaar!
 • Respecteer de gezagsverhoudingen binnen je club!
 • Hanteer goede omgangsvormen en draag deze uit!
 • Meld een duidelijke overtreding van deze gedragsregels bij een bestuurslid van je club!

De gedragsregels zullen ieder jaar in de jaarlijkse senioren en jeugd- info worden gepubliceerd en staan vanaf heden ook op de website.