Beleid

Visie

Jezelf ontwikkelen, een klasse hoger spelen, dit moet altijd een ambitie blijven voor ieder individu en team maar als iedereen plezier heeft, hoeft onze voetbalvereniging niet voor het hoogste te gaan. Op deze manier is elk lid waardevol. Of je nou in het eerste speelt of in het vierde, bij de mini’s, Hattem onbeperkt of de JO19, bij de jongens of de meisjes, allemaal ben je onderdeel van de club en de club is onderdeel van jouw leven.

De voetbalvereniging Hattem wil een onderscheidende voetbalvereniging voor iedereen in Hattem blijven. Hattem vormt een hechte gemeenschap en heeft een levendig sociaal klimaat hetgeen een belangrijke pijler voor de club is. De kinderen die lid worden, komen in een vertrouwde omgeving terecht. Zij kennen medespelertjes veelal van school of van de straat. Voor ouders geldt hetzelfde; zij kennen de club door familie en kennissen of hebben in het verleden contact gehad met de club, bijvoorbeeld als spelend lid. De vv Hattem wil aan iedere Hattemmer een veilige omgeving en een sportief klimaat bieden. Iedereen kan bij ons terecht; spelers, supporters, sponsors en vrijwilligers dienen zich thuis te voelen bij de vereniging.

Bouwen aan een vereniging doe je van onderaf, vanaf de jongste jeugd. En dat proces is zo’n 12 jaar geleden ingezet. Dit voetbaltechnische beleid in combinatie met de niet-aflatende inspanning van trainers en leiders om, met ondersteuning van ander kader van deze vereniging, de organisatie en de sfeer rondom de teams op orde te houden, heeft er tevens toe geleid dat we de oudere jeugd ook beter weten te behouden. Voor het derde achtereenvolgende seizoen beschikken we over twee JO19 teams, waar we in het recente verleden ook wel eens geen enkel O19 team in competitie hebben gehad.

Doelstelling van jeugd- en seniorencommissie samen is het creëren van de randvoorwaarden waaronder leden maximaal plezier aan het voetbal beleven en zich optimaal kunnen ontwikkelen in het voetballen. Door spelers van gelijkwaardig niveau met en tegen elkaar te laten voetballen, wordt het beste leerklimaat gerealiseerd en het spelplezier bevorderd.

Naast voetbal, onze eerste prioriteit, worden andere activiteiten ontplooid om de gemeenschapszin en de sfeer in positieve zin te beïnvloeden. Ieder jaar organiseren we activiteiten zoals het sinterklaasfeest, de Hollandse Avond en/of een vrijwilligersavond. Ons clubhuis wordt wekelijks beschikbaar gesteld aan de plaatselijke toneelvereniging, er wordt regelmatig een bingo georganiseerd alsmede een dart toernooi.

Sportieve missie

De vv Hattem heeft enige jaren geleden duidelijke ambities uitgesproken om voor zowel de prestatieve als de recreatieve jeugdvoetballer/ster de club van en voor heel Hattem te willen zijn.

Een jeugdspeler moet de doelstelling hebben ooit in het ‘vlaggenschip’ van vv Hattem te willen uitkomen. Als vereniging moeten we dat perspectief kunnen bieden. Daarom dient ons beleid erop gericht te zijn dat ieder jaar opnieuw de beste jeugdspelers van een lichting kunnen aansluiten bij de 1e selectie. Hattem 1 moet (net) bereikbaar zijn voor onze beste jeugdspelers én de Hattem 1 selectie dient jaarlijks kwalitatief van een zodanig niveau te blijven dat deze jonge spelers goed opgevangen worden en dat ook de meer ervaren en betere spelers uit de selectie perspectief blijven zien.

In de afgelopen twee seizoenen speelden alle groot-veld prestatie-jeugdteams (JO13 t/m JO19) 1e klasse of hoger. Exact zes jaren geleden was dat 2e klasse of lager.

Het eerste team speelt sinds 2013 in de zaterdagcompetitie en komt op dit moment uit in de 3e klasse C. Om voor de aankomende jeugd voldoende uitdaging te bieden is het wenselijk om als prestatiedoelstelling voor de komende seizoenen promotie naar de 2e klasse te hanteren.

Respect & Fair Play

Het bestuur zal continue aandacht besteden aan waarden en normen op en rond het voetbalveld.

Uitgangspunten hierbij zijn:

  • Goede ontvangst en behandeling van scheidsrechters, assistent-scheidsrechters, supporters en collega-spelers;
  • Opstellen en uitdragen van de gedragscode alsmede van het discriminatie-en racisme protocol zoals dat is opgesteld ten behoeve van wedstrijden;
  • Stimuleren van goede spelregelkennis bij spelers;
  • Zorgen voor gediplomeerde scheidsrechters;
  • Het consequent veroordelen van, en aanspreken op, verbaal en fysiek geweld (handjes thuis, mondjes dicht);
  • Naleven van reglementen (gele en rode kaarten).

Discriminatie, racisme of pestgedrag (buiten de context van een wedstrijd(dag) of training) kan worden gemeld bij de commissie vertrouwenspersoon (vertrouwenspersoon@vvhattem.nl). Deze commissie pakt het op en legt de situatie desgewenst voor aan de voorzitter. Het Bestuur overlegt dan over passende maatregelen.

Clubbeleid Alcohol en Roken

Ons Sportpark is sinds afgelopen seizoen volledig rookvrij. Uiteraard zal onze vereniging zich te allen tijde houden aan de wettelijke voorschriften en bepalingen. Het Bestuur zal actief alcohol beleidsmaatregelen nemen om tot matiging te komen. Voorbeelden hiervan zijn het niet-schenken van alcohol voor 14.00 uur op de zaterdagen en slechts heel beperkt speciale aanbiedingen zoals een meter bier of een teamkratje voor een verlaagde prijs.

 

Hattem, april 2022

Bestuur vv Hattem