Beleid

Visie

Jezelf ontwikkelen, een klasse hoger spelen, dit moet altijd een ambitie blijven voor ieder individu en team maar als iedereen plezier heeft, hoeft onze voetbalvereniging niet voor het hoogste te gaan. Op deze manier is elk lid waardevol. Of je nou in het eerste speelt of in het vijfde, bij de mini’s, Hattem onbeperkt of de A1 junioren, bij de jongens of de meisjes, allemaal ben je onderdeel van de club en de club is onderdeel van jouw leven. Dat moet de komende jaren de centrale gedachte zijn op weg naar de nieuwe mijlpaal: het honderdjarig jubileum.

De voetbalvereniging Hattem wil een onderscheidende voetbalvereniging voor iedereen in Hattem blijven. Hattem vormt een hechte gemeenschap en heeft een levendig sociaal klimaat hetgeen een belangrijke pijler voor de club is. De kinderen die lid worden, komen in een vertrouwde omgeving terecht. Zij kennen medespelertjes veelal van school of van de straat. Voor ouders geldt hetzelfde; zij kennen de club door familie en kennissen of hebben in het verleden contact gehad met de club, bijvoorbeeld als spelend lid. De v.v. Hattem wil aan iedere Hattemmer een veilige omgeving en een sportief klimaat bieden. Iedereen kan bij ons terecht; spelers, supporters, sponsors en vrijwilligers dienen zich thuis te voelen bij de vereniging.

Naast voetbal, onze eerste prioriteit, worden andere activiteiten ontplooid om de gemeenschapszin en de sfeer in positieve zin te beïnvloeden. Ieder jaar organiseren we activiteiten zoals het sinterklaasfeest, de Hollandse Avond, het pannenkoekenbakken, de penaltybokaal en het indianenkamp. Ons clubhuis wordt wekelijks beschikbaar gesteld aan de plaatselijke toneelvereniging, er is iedere maand een klaverjasavond en er wordt regelmatig een bingo georganiseerd alsmede een dart toernooi.

Sportieve missie

De v.v.Hattem heeft enige jaren geleden duidelijke ambities uitgesproken om voor zowel de prestatieve als de recreatieve jeugdvoetballer/ster de club van en voor heel Hattem te willen zijn. Het eerste team dat dit seizoen voor het eerst in de zaterdagcompetitie uitkomt in de 4e klasse C bestaat bijna geheel uit spelers die al van jongs af aan in de jeugdafdeling van onze eigen vereniging zijn opgeleid.

Doelstelling van jeugd en seniorencommissie samen is het realiseren van voorwaarden waardoor leden plezier aan het voetbal beleven en zich optimaal kunnen ontwikkelen in het voetballen.

Door spelers van gelijkwaardig niveau met en tegen elkaar te laten voetballen, wordt
het beste leerklimaat gerealiseerd en het spelplezier bevorderd

Fair Play

Het bestuur zal tijdens vergaderingen, kader avonden, jaarvergaderingen en in het Hattemnieuws in het weekblad “de Dijkpoorter” regelmatig aandacht besteden aan de waarden en normen op en rond het voetbalveld.

Uitgangspunten hierbij zullen zijn:

  • Veroordelen van verbaal en fysiek geweld (handjes thuis, mondjes dicht).
  • Goede ontvangst en behandeling van scheidsrechters, assistent scheidsrechters, supporters, collega spelers etc.
  • Opstellen van goede gedragscodes binnen de club.
  • Speciale aandacht aan voetbalgedragingen en jeugd ontwikkelingen van de pupillen en junioren.
  • Stimuleren van goede spelregel kennis.
  • Zorgen voor gediplomeerde scheidsrechters.
  • Naleven van reglementen (gele en rode kaarten).

Aandachtspunten hierbij zullen zijn:

  • Hoe moeten kaderleden (aanvoerder/leiders) handelen bij excessen (o.a. molestaties).
  • Wat te doen bij oproerige toeschouwers.
  • Wat te doen met “dissidenten”.

Clubbeleid Alcohol en Roken

Natuurlijk zal het bestuur zich te allen tijde houden aan de wettelijke voorschriften en bepalingen. Het bestuur zal actief alcohol beleidsmaatregelen nemen om tot matiging te komen. Hierbij kan worden gedacht aan beperking van alcohol gebruik op de doordeweekse dagen als er geen sportactiviteit is en slechts heel beperkt speciale aanbiedingen zoals een meter bier voor een verlaagde prijs.

Hattem, April 2013
Het bestuur der v.v. Hattem.