Aanmelden voor automatische incasso

Om de administratieve kosten voor de vereniging te beperken maken we gebruik van automatische incasso.
Door de incasso te verzenden geeft u toestemming om doorlopend het verschuldigde contributiebedrag van uw rekening af te schrijven.