Otto-Lotto

 

 

 

 

 

Speelt u nog niet mee met Otto-Lotto? Wilt u meer informatie over Otto-Lotto? Neem dan contact op met Peter Leistner  p.leistner@ziggo.nl

 

 

Otto-Lotto week 02

16 januari 2022

Hier weer de Lottogetallen van week 02 zevende trekking van Otto-Lotto in speelronde 99.

39 – 7 – 34 – 3 – 17 en 19

Deze week valt er geen getal om deze van de lijst te verwijderen , zodoende blijft de uitslag van vorige week staan.

Otto-Lotto 99 – week 02 (excel)

Otto-Lotto week 01

10 januari 2022

Hier weer de Lottogetallen van week 01 zesde trekking van Otto-Lotto in speelronde 99.

43 – 19 – 35 – 44 – 18 en 2

Deze week gaan er weer twee getallen van de lijst verdwijnen en gaan G.v.d.Beek , J.Katoele , W.Muller , A.v.d.Veen en L.Wezenberg met negen goed aan de leiding gevolgd door A.d.Haan , H.Keijl , M.Kuil , R.Landman , P.Leistner , J.v.Maanen en J.v.Tiel met acht goed. Voor de poedel gaat op dit moment O.Luursen met drie getallen goed.

Otto-Lotto 99 – week 01 (excel)

Otto-Lotto week 52

03 januari 2022

Hier weer de Lottogetallen van week 52 vijfde trekking van Otto-Lotto in speelronde 99.

43 – 39 – 19 – 17 – 16 en 44

Vier getallen verdwijnen wederom van de lijst en gaan J.Katoele en A.v.d.Veen met negen goed aan de leiding gevolgd door G.v.d.Beek , H.Keijl , M.Kuil , R.Landman , J.v.Maanen , W.Muller en L.Wezenberg met acht goed. Voor de poedel strijd op dit moment O.Luursen met nog maar twee getallen goed.

Otto-Lotto 99 – week 52 (excel)

Otto-Lotto week 51

03 januari 2022

Hier weer de Lottogetallen van week 51 derde en vierde trekking van Otto-Lotto in speelronde 99.

1e  trekking  33 – 17 – 27 – 12 – 13 en 10

2e  trekking  6 – 34 – 4 – 7 – 26 en 3

Dit weekend was het weer superzaterdag en tellen beide trekkingen mee voor Otto-Lotto en in beide trekkingen strepen wij elk vijf getallen weg van de lijst.

Na de eerste trekking gaat A.v.d.Veen met acht goed aan de leiding gevolgd door J.Katoele met zeven goed en met zes goed volgen A.d.Haan , R.Landman , J.v.Maanen , W.Muller en H.Voskuil. Voor de poedel gaan op dit moment O.Luursen en E.v.d.Wolf met een getal goed.

Na de tweede trekking gaan G.v.d.Beek , J.Katoele en A.v.d.Veen met acht goed aan de leiding gevolgd door M.Kuil , R.Landman , J.v.Maanen , W.Muller , J.v.Tiel en H.Voskuil met zeven goed en voor de poedel komt voorlopig O.Luursen met nog maar een getal goed in aanmerking.

Otto-Lotto 99 – week 51 (excel)

Otto-Lotto week 50

03 januari 2022

Hier weer de Lottogetallen van week 50 tweede trekking van Otto-Lotto in speelronde 99.

38 – 45 – 31 – 9 – 26 en 16

Ook deze week tellen alle zes getallen mee en verdwijnen van de lijst en gaat A.v.d.Veen met zes goed aan de leiding gevolgd door W.Muller en H.Voskuil met vijf goed en met vier goed volgen G.Bosch , G.Brouwer , A.d.Haan en J.Katoele. Voor de poedel is voorlopig J.d.Weerdt met nog geen een getal goed.

Otto-Lotto 99 – week 50 (excel)

Otto-Lotto week 49

03 januari 2022

Hier weer de Lottogetallen van week 49 eerste trekking van Otto-Lotto in speelronde 99.

25 – 11 – 27 – 18 – 30 en 20

Het is nog maar de eerste trekking maar gaan G.Bosch en A.v.d.Veen met vier getallen goed al aan de leiding gevolgd door J.Brouwer met drie goed.

Otto-Lotto 99 – week 49 (excel)

Otto-Lotto week 48

03 januari 2022

Hier weer de Lottogetallen van week 48 twaalfde trekking van Otto-Lotto in speelronde 98.

38 – 40 – 25 – 27 – 3 en 34

Twee getallen gaan er deze week van de lijst verdwijnen en hiermee vallen ook alle prijzen in deze speelronde. Nadat de eerste prijs al voor P.Leistner was is de tweede voor M.Nederhof en de derde prijs wordt gedeeld door G.Bosch en R.Blok. de poedel is uiteindelijk voor E.Brem die met vijf getallen goed afsluit en gaan wij volgende week verder met een nieuwe speelronde 99.

Otto-Lotto 98 – week 48 (excel)

Otto-Lotto week 47

03 januari 2022

Hier weer de Lottogetallen van week 47 tiende en elfde trekking van Otto-Lotto in speelronde 98.

1e  trekking  30 – 9 – 40 – 42 – 34 en 19

2e  trekking  33 – 2 – 4 – 12 – 21 en 9

Het was weer superzaterdag en beide trekkingen tellen mee voor Otto-Lotto. In de eerste trekking valt geen goed getal om van de lijst af te halen en in de tweede gaat er een getal van de lijst verdwijnen en hiermee valt de eerste prijs voor P.Leistner. Er volgen G.Bosch , R.Blok , J.Brouwer , A.d.Haan , H.Keijl , G.v.Keulen , M.Nederhof , J.Stalenburg en H.Viering met negen goed. Voor de poedel gaat op dit moment E.Blankvoort met vier getallen goed.

Otto-Lotto 98 – week 47 (excel)

Otto-Lotto week 46

03 januari 2022

Hier weer de Lottogetallen van week 46 negende trekking van Otto-Lotto in speelronde 98.

34 – 20 – 36 – 23 – 25 en 12

Deze week gaan er weer drie getallen van de lijst verdwijnen en gaan met negen goed G.Bosch , R.Blok , J.Brouwer , A.d.Haan , H.Keijl , G.v.Keulen , P.Leistner , J.Stalenburg en H.Viering aan de leiding en er zijn nog twaalf personen met acht goed. Voor de poedel strijden E.Blankvoort en P.Holsteyn met vier getallen goed.

Otto-Lotto 98 – week 46 (excel)

Otto-Lotto week 45

14 november 2021

Hier weer de Lottogetallen van week 45 achtste trekking van Otto-Lotto in speelronde 98.

34 – 27 – 15 – 36 – 2 en 11

Deze week gaat er een getal van de lijst af en gaan H.Keijl en P.Leistner met negen goed aan de leiding gevolgd door G.d.Groot , A.d.Haan , J.Katoele , G.v.Keulen , W.Klein Douwel , S.Leistner , J.Stalenburg , H.v.Tiel , H.Viering en J.d.Weerdt met acht goed. Voor de poedel gaan op dit moment E.Blankvoort , P.Holsteyn en J.v.Tiel met vier getallen goed.

Otto-Lotto 98 – week 45 (excel)