Otto Lotto – vv Hattem

Otto-Lotto

 

 

 

 

 

Speelt u nog niet mee met Otto-Lotto? Wilt u meer informatie over Otto-Lotto? Neem dan contact op met Peter Leistner  p.leistner@ziggo.nl

 

 

Otto-Lotto Week 27

07 juli 2019

Hier weer de Lottogetallen van week 27, tiende trekking van Otto-Lotto in speelronde 86.

29 – 8 – 30 – 22 – 9 en 7

De tiende trekking en alle prijzen zijn gevallen. De eerste was al voor L.Senz en de tweede is voor B.Brink en de derde voor M.Kuil. Voor de poedel delen zes personen te weten G.d.Groot , J.Katoele , G.Keijl , G.v.Keulen , B.v.Regteren en H.Viering. De nieuwe lijst en de uitslag zal ik van de week verzorgen , dus aanstaande week beginnen wij met ronde 87.

Otto-Lotto 86 – week 27 (excel)

 

Otto-Lotto Week 26

07 juli 2019

Hier weer de Lottogetallen van week 26, negende trekking van Otto-Lotto in speelronde 86.

31 – 29 – 26 – 24 – 39 en 3

Deze week gaan er weer drie getallen van de lijst verdwijnen en zoals bekend was de eerste prijs al voor L.Senz die wordt gevolgd door vier personen met negen goed te weten E.Brem , B.Brink , M.Kuil en S.Leistner. Verder zijn er nog zeventien personen met acht goed en voor de poedel gaan op dit moment G.d.Groot , J.Katoele , G.v.Keulen , B.v.Regteren en H.Viering met vijf getallen goed.

Otto-Lotto 86 – week 26 (excel)

Otto-Lotto Week 25

07 juli 2019

Hier weer de Lottogetallen van week 25, achtste trekking van Otto-Lotto in speelronde 86.

9 – 21 – 11 – 25 – 40 en 43

Twee getallen gaan er deze week weer af van de lijst. L.Senz had al de eerste prijs en met negen goed volgen B.Brink en S.Leistner gevolgd door G.v.d.Beek , T.v.d.Bend , E.Brem , M.Kuil , G.Muller , M.Otsen en K.v.Tiel met acht goed , verder zijn er nog zeventien personen met zeven goed. Voor de poedel gaan op dit moment J.Katoele en B.v.Regteren met vier getallen goed.

Otto-Lotto 86 – week 25 (excel)

Otto-Lotto Week 24

16 juni 2019

Hier weer de Lottogetallen van week 24, zevende trekking van Otto-Lotto in speelronde 86.

44 – 25 – 40 – 6 – 35 en 36

Een getal gaat er deze week weer af van de lijst en nadat L.Senz vorige week al voor de eerste prijs ging gaat B.Brink met negen goed als eerste voor de tweede gevolgd door G.v.d.Beek , M.Kuil , S.Leistner , G.Muller en M.Otsen met acht goed. Verder zijn er nog zestien personen met zeven goed en voor de poedel gaat op dit moment J.Katoele met nog maar drie getallen goed.

Otto-Lotto 86 – week 24 (excel)

Otto-Lotto Week 23

10 juni 2019

Hier weer de Lottogetallen van week 23, zesde trekking van Otto-Lotto in speelronde 86.

44-1-36-24-38 en 4

Drie getallen gaan er weer af en hiermee valt ook de eerste prijs voor L.Senz. Uiteraard gaan wij verder tot alle prijzen zijn gevallen. Met negen goed neemt hierin B.Brink het voortouw en wordt gevolgd door M.Kuil , G.Muller en M.Otsen met acht goed en verder zijn er nog vierteen personen met zeven goed. Voor de poedel gaan op dit moment H.Keijl en J.Katoele met drie getallen goed.

Otto-Lotto 86 – week 23 (excel)

Otto-Lotto Week 22

03 juni 2019

Hier weer de Lottogetallen van week 22, vijfde trekking van Otto-Lotto in speelronde 86.

19 – 2 – 24 – 15 – 29 en 3

Deze week gaan er weer vier getallen verdwijnen van de lijst en gaan M.Kuil , G.Muller en L.Senz met acht goed aan de leiding gevolgd door elf personen met zeven goed te weten E.Brem , B.Brink , G.Brouwer , J.Brouwer , G.v.Eikenhorst , A.d.Haan , W.Klein Douwel , A.Noordberger , M.Otsen , H.v.Tiel en J.d.Weerdt. Voor de poedel gaat op dit moment J.Katoele met nog maar twee getallen goed.

Otto-Lotto 86 – week 22 (excel)

Otto-Lotto week 21

26 mei 2019

Hier weer de Lottogetallen van week 21 derde en vierde trekking van Otto-Lotto in speelronde 86.

1e trekking  30 – 35 – 41 – 5 – 21 en 23

2e trekking  10 – 27 – 29 – 36 – 18 en 9

Dit weekend was er superzaterdag en tellen derhalve beide trekkingen mee voor Otto-Lotto. In de eerste trekking strepen wij vijf getallen weg en gaat L.Senz met zeven goed aan de leiding gevolgd door J.Brouwer , W.Klein Douwel , M.Kuil en H.Voskuil met zes goed en met vijf goed volgen eveneens E.Brem , B.Brink , J.v.Maanen en H.Viering. Voor de poedel gaan op dit moment T.v.d.Bend , J.Katoele , H.Keijl , G.v.Keulen , R.Landman en P.Leistner met een getal goed.

Bij de tweede trekking vallen vier nummers die weg gestreept worden en laat de volgende stand zien. Met acht goed gaat L.Senz aan de leiding gevolgd door H.v.Tiel met zeven goed en verder met zes goed E.Brem , J,Brouwer , A.d.Haan , W.Klein Douwel , M.Kuil , J.v.Maanen , A.Noordberger en H.Voskuil. Voor de poedel gaan op dit moment T.v.d.Bend , J.Katoele , H.Keijl , P.Leistner en L.Wezenberg met twee getallen goed.

Otto-Lotto 86 – week 21 (excel)

Otto-Lotto Week 20

20 mei 2019

Hier weer de Lottogetallen van week 20, tweede trekking van Otto-Lotto in speelronde 86.

45 – 22 – 23 – 42 – 17 en 40

Vijf getallen strepen wij weer weg in de lijst en gaat M.Kuil met zes goed aan de leiding gevolgd door W.Klein Douwel , A.Noordberger , J.Stalenburg en H.Voskuil met vier goed. Tevens zijn er nog dertien personen met drie goed en voor de poedel gaan op dit moment T.v.d.Bend , H.Keijl en O.Luursen met nog geen een getal goed.

Otto-Lotto 86 – week 20 (excel)

Otto-Lotto Week 19

12 mei 2019

Hier weer de Lottogetallen van week 19, eerste trekking van Otto-Lotto in speelronde 86.

27 – 10 – 25 – 17 – 1 en 3

Het is nog pril maar gaat M.Kuil met vier getallen goed aan de leiding gevolgd door R.Blok , W.Klein Douwel , J.v.Maanen  , A.Noordberger en A.v.d.Veen met drie goed.

Otto-Lotto 86 – week 19 (excel)

Otto-Lotto Week 18

06 mei 2019

Hier weer de Lottogetallen van week 18, twaalfde trekking van Otto-Lotto in speelronde 85.

45 – 18 – 24 – 7 – 25 en 3

Een getal gaat er weer af en daarmee valt de derde prijs voor M.Kuil nadat de eerste en tweede prijs al werd gedeeld door E.Blankvoort en H.Landman. De poedelprijs wordt gedeeld door T.v.d.Bend , G.Bosch , A.d.Haan en P.Leistner met allen vijf getallen goed. De nieuwe lijsten komen aanstaande week waar wij beginnen met speelronde 86.

Otto-Lotto 85 – week 18 (excel)