Otto Lotto – vv Hattem

Otto-Lotto

 

 

 

 

 

Speelt u nog niet mee met Otto-Lotto? Wilt u meer informatie over Otto-Lotto? Neem dan contact op met Peter Leistner  p.leistner@ziggo.nl

 

 

Otto-Lotto Week 2

13 januari 2019

Hier weer de Lottogetallen van week  02, vierde trekking van Otto-Lotto in speelronde 84.

28-31-17-12-8 en 2

Vijf getallen gaan weer van de lijst verdwijnen en met zeven goed gaan E.Brem , J,Katoele , J.Mensink , G.Muller , W.Muller , A.Noordberger , B.v.Regteren en T.d.Vries aan de leiding gevolgd door zes personen met zes goed te weten G.Brouwer , A.d.Haan , M.Nederhof , M.Otsen , J.Stalenburg en A.Voskuil. Voor de poedel gaat op dit moment P.Holsteyn met twee getallen goed.

Otto-Lotto 84 – week 02 (excel)

Otto-Lotto Week 1

06 januari 2019

Hier weer de Lottogetallen van week 01, derde trekking van Otto-Lotto in speelronde 84.

41-44-33-26-1 en 42

Vijf getallen verdwijnen weer van de lijst en gaat G.Muller met zes goed aan de leiding gevolgd door zeven personen met vijf goed te weten E.Brem , G.Brouwer , G.v.Eikenhorst , S.Leistner , J.Mensink , A.Noordberger en M.Otsen. Voor de poedel gaat op dit moment G.de Groot met nog maar een getal goed.

Otto-Lotto 84 – week 01 (excel)

 

Otto-Lotto Week 52

30 december 2018

Hier weer de Lottogetallen van week 52 tweede trekking van Otto-Lotto in speelronde 84.

8-20-34-29-27 en 1

Al was het weer superzaterdag telt alleen de eerste trekking mee voor Otto-Lotto omdat er vijf zaterdagen waren in december. Alle zes getallen gaan weer van de lijst af en met vijf goed gaat G.Muller aan de leiding gevolgd door zes personen met vier goed te weten G.Brouwer , W.Klein Douwel , S.Leistner , M.Otsen , J.Stalenburg en H.Voskuil. Voor de poedel gaat op dit moment H.Landman met nog geen een getal goed.

Otto-Lotto 84 – week 52 (excel)

Otto-Lotto Week 50

16 december 2018

Hier weer de Lottogetallen van week 50, veertiende trekking van Otto-Lotto in speelronde 83.

24-28-31- 25-5 en 45

Een nummer gaat er weer af en zo valt ook de derde prijs voor E.v.d.Wolf. Eerder was de eerste al gevallen voor J.Katoele en de tweede voor J.v.Tiel. De poedel wordt gedeeld door H.Keijl en H.v.Tiel die beiden vijf getallen goed hadden. Volgende week starten wij met speelronde 84 en er komen twee nieuwe spelers bij. Ik zal de nieuwe formulieren zo spoedig mogelijk opsturen.

Namens de Vriendenkring wens ik een ieder en zijn familieleden fijne kerstdagen en een goed en gezond uiteinde. Vergeet ook niet dat er zaterdag 22 december de gezellige Kerstbingo wordt gehouden in het Clubhuis van de VV Hattem , aanvang 19.45 uur.

Otto-Lotto 83 – week 50 (excel)

Otto-Lotto week 49

09 december 2018

Hier weer de Lottogetallen van week 49, dertiende trekking van Otto-Lotto in speelronde 83.

23-22-21-5-12 en 19

Deze week gaat er weer een getal verdwijnen van de lijst en het wachten is nog steeds op het vallen van de derde prijs. Er zijn twaalf personen met negen goed en negen personen met acht goed en voor de poedel gaan op dit moment H.Keijl en H.v.Tiel met vijf getallen goed.

Otto-Lotto week 48

02 december 2018

Hier weer de Lottogetallen van week 48, twaalfde trekking van Otto-Lotto in speelronde 83.

44-13-9-32-12 en 42

Een getal verdwijnt weer van de lijst en het wachten is nog steeds op het vallen van de derde prijs. Er zijn acht personen met negen goed en negen personen met acht goed en voor de poedel gaat op dit moment nog steeds H.Keijl met nog maar vier getallen goed.

Otto-Lotto 83 – week 48 (excel)

Otto-Lotto week 47

25 november 2018

Hier weer de Lottogetallen van week 47, tiende en elfde trekking van Otto-Lotto in speelronde 83.

1e  trekking  9-38-5-44-27 en 8

2e  trekking  40-23-9-41-43 en 25

Het was weer superzaterdag en beide trekkingen tellen deze week mee waarbij in de eerste geen goed getal valt en in de tweede een getal en , hiermee valt de tweede prijs voor J.v.Tiel nadat  vorige week de eerste prijs al was gevallen voor J.Katoele. Er volgen acht personen met negen goed en nog eens zes personen met acht goed en voor de poedel gaat op dit moment nog steeds H.Keijl met nog maar vier getallen goed.

Otto-Lotto 83 – week 47 (excel)

Otto-Lotto week 46

21 november 2018

Hier weer de Lottogetallen van week 46, negende trekking van Otto-Lotto in speelronde 83.

33-11-30-8-19 en 42

Een getal gaat weer van de lijst verdwijnen en bij deze valt de eerste prijs voor J.Katoele. Met negen goed volgen G.v.Eikenhorst , G.d.Groot , G.Muller , A.Noordberger , M.Otsen , J.v.Tiel en L.Wezenberg en met acht goed volgen E.Blankvoort , B,Brink , J.Brouwer , P.Leistner , J.Mensink , A.v.d.Veen , en J.d.Weerdt. Voor de poedel gaat op dit moment H.Keijl met vier getallen goed.

Otto-Lotto 83 – week 46 (excel)

Otto-Lotto week 44

04 november 2018

Hier weer de Lottogetallen van week 44, zevende trekking van Otto-Lotto in speelronde 83.

31-29-43-20-3 en 28

Drie getallen gaan er weer af van de lijst en gaan M.Otsen en L.Wezenberg met negen goed aan de leiding gevolgd door B.Brink , G.v.Eikenhorst , J.Katoele , J.Mensink , G.Muller , A.Noordberger en A.v.d.Veen met acht goed. Voor de poedel gaan op dit moment G.Brouwer , H.Keijl , H.v.Tiel , H.Voskuil en T.d.Vries met vier getallen goed.

Otto-Lotto 83 – week 44 (excel)

Otto-Lotto week 43

28 oktober 2018

Hier weer de Lottogetallen van week 43, vijfde en zesde trekking van Otto-Lotto in speelronde 83.

1e  trekking  15-4-31-3-1 en 19

2e  trekking  42-22-40-35-27 en 44

Het was weer superzaterdag en beide trekkingen tellen dus mee en in beide trekkingen zijn er elk drie getallen die weer van de lijst verdwijnen.

Na de eerste trekking gaat M.Otsen met negen goed aan de leiding gevolgd door G.Muller en L.Wezenberg met acht goed en zijn er nog acht personen met zeven goed te weten G.v.Eikenhorst , G.d.Groot , J.Katoele , P.Leistner , J.Mensink , J.v.Tiel , A.v.d.Veen en E.v.d.Wolf. Voor de poedel gaat op dit moment E.Brem met twee getallen goed.

Na de tweede trekking is de stand als volgt. Met negen goed gaan M.Otsen en L.Wezenberg aan de leiding gevolgd door B.Brink , G.v.Eikenhorst , J.Mensink en G.Muller met acht goed. Verder zijn er nog negen personen met zeven goed te weten G.d.Groot , J.Katoele , M.Kuil  , P.Leistner , A.Noordberger , J.v.Tiel , A.v.d.Veen , J.d.Weerdt en E.v.d.Wolf. Voor de poedel gaan op dit moment E.Brem , H.Keijl en H.Voskuil met drie getallen goed.

Otto-Lotto 83 – week 43 (excel)