Otto-Lotto

 

 

 

 

 

Speelt u nog niet mee met Otto-Lotto? Wilt u meer informatie over Otto-Lotto? Neem dan contact op met Peter Leistner  p.leistner@ziggo.nl

 

 

Otto-Lotto week 47

22 november 2020

Hier weer de Lottogetallen van week 47 derde trekking van Otto-Lotto in speelronde 94.

39 – 28 – 45 – 7 – 19 en 14

Twee getallen gaan er weer van de lijst af en gaat met zeven goed M.Kuil aan de leiding gevolgd door R.Blok , G.Brouwer , J.Brouwer , M.Otsen , J.v.Tiel en H.Viering met vijf goed en voor de poedel gaat op dit moment L.Senz met nog geen een getal goed.

Otto-Lotto 94 – week 47 (excel)

Otto-Lotto week 46

22 november 2020

Hier weer de Lottogetallen van week 46 tweede trekking van Otto-Lotto in speelronde 94.

13 – 39- 15 – 2 – 17 en 42

Weer gaan er zes getallen van de lijst verdwijnen en gaan G.Brouwer en J.Brouwer met vijf goed aan de leiding gevolgd door M.Otsen , J.v.Tiel , A.v.d.Veen , H.Viering en E.v.d.Wolf met vier goed en voor de poedel gaat L.Senz voorlopig met nog geen een getal goed.

Otto-Lotto 94 – week 46 (excel)

Otto-Lotto week 45

22 november 2020

Hier weer de Lottogetallen van week 45 eerste trekking van Otto-Lotto in speelronde 94.

30 – 45 – 14 – 28 – 25 en 20

Nieuwe ronde  , nieuw geluk , alle zes getallen doen mee en gaan G.Bosch , G.Brouwer , J.Brouwer , J.v.Tiel , A.v.d.Veen , H.Viering en H.Voskuil met drie goed voorlopig aan de leiding , volgende week meer.

Otto-Lotto 94 – week 45 (excel)

Otto-Lotto week 44

22 november 2020

Hier weer de Lottogetallen van week 44 viertiende trekking van Otto-Lotto in speelronde 93.

20 – 37 – 27 – 40 – 16 en 1

Deze week gaat er weer een getal verdwijnen van de lijst en hiermee valt ook de derde prijs voor J.d.Weerdt waar voorheen al de eerste prijs was gevallen voor H.Viering en de tweede voor H.Keijl. De poedel gaan deze keer A.v.d.Veen en L.Wezenberg delen met zes getallen goed. De nieuwe lijst en de uitslag volgen spoedig voor de nieuw te spelen ronde 94.

Otto-Lotto 93 – week 44 (excel)

Otto-Lotto week 43

29 oktober 2020

Hier weer de Lottogetallen van week 43 dertiende trekking van Otto-Lotto in speelronde 93.

21 – 41 – 44 – 9 – 30 en 1

Deze week gaat er een getal van de lijst verdwijnen en na het vallen van de eerste en tweede prijs is het nog even wachten op de derde. Met negen goed staan G.v.d.Beek , T.v.d.Bend , G.v.Eikenhorst , J.Katoele , G.Keijl , H.Landman , S.Leistner , J.Mensink , G.Muller , W.Muller , M.Nederhof , B.v.Regteren , J.v.Tiel , A.Voskuil , J.d.Weerdt en E.v.d.Wolf als eerste in de wachtrij en voor de poedel strijden op dit moment J.Brouwer , L.Senz , A.v.d.Veen en L.Wezenberg met zes getallen goed.

Otto-Lotto 93 – week 43 (excel)

Otto-Lotto week 42

29 oktober 2020

Hier weer de Lottogetallen van week 42 twaalfde trekking van Otto-Lotto in speelronde 93.

6 – 30 – 25 – 28 – 22 en 45

Deze week gaat er een getal van de lijst verdwijnen en na het vallen van de eerste en tweede prijs is het nog even wachten op de derde. Met negen goed staan G.v.d.Beek , T.v.d.Bend , G.v.Eikenhorst , J.Katoele , G.Keijl , H.Landman , J.Mensink , G.Muller , W.Muller , M.Nederhof , B.v.Regteren , A.Voskuil en J.d.Weerdt als eerste in de wachtrij en voor de poedel strijden op dit moment L.Senz en A.v.d.Veen met vijf getallen goed.

Otto-Lotto 93 – week 42 (excel)

Otto-Lotto week 41

11 oktober 2020

Hier weer de Lottogetallen van week 41 elfde trekking van Otto-Lotto in speelronde 93.

30 – 37 – 38 – 16 – 35 en 1

Deze week gaat er een getal van de lijst verdwijnen en na het vallen van de eerste en tweede prijs is het nog even wachten op de derde. Met negen goed staan G.v.d.Beek , T.v.d.Bend , G.v.Eikenhorst , J.Katoele , G.Keijl , J.Mensink , G.Muller , M.Nederhof , B.v.Regteren , A.Voskuil en J.d.Weerdt als eerste in de wachtrij en voor de poedel strijden op dit moment L.Senz en A.v.d.Veen met vijf getallen goed.

Otto-Lotto 93 – week 41 (excel)

Otto-Lotto week 40

11 oktober 2020

Hier weer de Lottogetallen van week 40 tiende trekking van Otto-Lotto in speelronde 93.

31 – 3 – 34 – 19 – 33 en 13

Deze week gaat er geen enkel getal van de lijst af en blijft de stand zoals vorige week vermeld en is het wachten op het vallen van de derde prijs.

Otto-Lotto 93 – week 40 (excel)

Otto-Lotto week 39

30 september 2020

Hier weer de Lottogetallen van week 39 achtste en negende trekking van Otto-Lotto in speelronde 93.

1e  trekking  18 – 36 – 28 – 27 – 21 en 43

2e  trekking  37 – 41 – 1 – 8 – 9 en 25

Dit weekend was het weer superzaterdag en tellen beide trekkingen mee voor Otto-Lotto. In de eerste gaan er twee getallen verdwijnen van de lijst en valt de tweede prijs voor H.Keijl gevolgd door J.d.Weerdt met negen goed en met acht goed volgen G.v.d.Beek , T.v.d.Bend , G.v.Eikenhorst , A.d.Haan , J.Katoele , G.Keijl , P.Leistner , S.Leistner , J.Mensink , G.Muller , W.Muller , H.v.Tiel en A.Voskuil. Voor de poedel gaat op dit moment L.Senz met vier getallen goed.

Ook in de tweede trekking gaan er twee getallen verdwijnen van de lijst en zoals bekend was de eerste prijs voor H.Viering en de tweede voor H.Keijl. Met negen goed volgen T.v.d.Bend , G.v.Eikenhorst , G.Keijl , J.Mensink , G.Muller , A.Voskuil en J.d.Weerdt , verder zijn er nog vierteen personen met acht goed en voor de poedel strijden op dit moment L.Senz en A.v.d.Veen met vijf getallen goed.

Otto-Lotto 93 – week 39 (excel)

Otto-Lotto week 38

30 september 2020

Hier weer de Lottogetallen van week 38 zevende trekking van Otto-Lotto in speelronde 93.

4-  28 – 31 – 32 – 34 en 35

Drie getallen gaan er weer van de lijst verdwijnen en hiermee valt de eerste prijs voor H.Viering. Er volgen met negen goed H.Keijl en J.d.Weerdt en met acht goed G.v.d.Beek , T.v.d.Bend , G.v.Eikenhorst , A.d.Haan , G.Keijl , P.Leistner , S.Leistner , J.Mensink , G.Muller en A.Voskuil. Voor de poedel gaan op dit moment P.Holsteyn en L.Senz met vier getallen goed.

Otto-Lotto 93 – week 38 (excel)