Club van 100

De Club van 100 is zoals de naam je waarschijnlijk al zegt, opgericht in het gulden tijdperk.

Met de komst van het Euro tijdperk is dit veranderd naar € 45,38.
De Club van 100 is een club welke zich, ingebed in de v.v.Hattem, bezig houdt met het ondersteunen van v.v.Hattem.

De leden van de Club van 100 bepalen gezamenlijk wat er met de ingelegde gelden gaat gebeuren.
Op de jaarlijkse bijeenkomst worden, onder het genot van een hapje en een drankje, de doelen bepaald.
De doelen moeten wel, voor zoveel als mogelijk, voor de gehele vereniging te zijn.

Dit kunnen zij doen zij door o.a. geldelijk bij te dragen aan:

Jeugdactiviteiten
Verbouwingen
Aanschaf nieuwe materialen
etc. etc.

Mocht jij je ook willen aanmelden voor de club van 100, vul dan het aanmeldingsformulier in.
Leden kunnen individuen, teams, bedrijven enz. zijn.
Heb je ideeën, neem dan contact op met Jaap van Tiel 06-55150525.

 

Via dit schrijven geef ik mij ingaande heden op als lid van de “Club van 100”.

Ik ga de verplichting aan, per jaar € 45,38 te betalen aan de Stichting Sportpromotie Voetbalvereniging Hattem.
De betaling doe ik na het ontvangen van de nota, en maak ik over op Bankrek.nr. NL72RABO.032.57.65.499 t.n.v. Stichting Sportpromotie Voetbalvereniging Hattem.

Alleen via schriftelijke opzegging kunt u de verplichting ongedaan maken.

Met sportieve groet,

Jaap van Tiel
Waalstraat 83
Mobiel 06-55150525
jaap_vantiel@hotmail.com